KANCELARIA PARAFII

pw. Ducha Świętego

w Zielonej Górze

zaprasza

w poniedziałki i piątki

w godzinach przedpołudniowych od 8:30 do 10:00 oraz popołudniowych od 16:00 do 17:00


Kancelaria Parafialna, nazywana też biurem parafialnym, to miejsce w którym podejmowane są wszelkie kwestie związane z duszpasterstwem w Parafii. Spotykamy się tutaj w sprawach:

  • rozmów duszpasterskich z wiernymi
  • formalnych związanych z udzielaniem sakramentów
  • związanych z katolickim pogrzebem
  • przyjmowania intencji mszalnych
  • rozmwów kanonicznych z osobami pragniącymi zawrzeć związek małżeński
  • personalnych (zmiana adresu, wpis do ewidencji, itd.)
  • innych, które wynikają z potrzeb petentów

stat4u