W przypadku śmierci bliskiej osoby, gdy pojawia się smutek i rozpacz, można wesprzeć się na kimś z członków rodziny bądź sąsiadach. Należy udać się wpierw do zakładu pogrzebowego, żeby ustalić termin i godzinę pogrzebu. Następnie z kartką z zakładu pogrzebowego oraz aktem zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego należy przyjść do parafii (w sprawie pogrzebów nie obowiązują godziny otwarcia kancelarii, proszę dzwonić domofonem do ks.Proboszcza).

 


W obrzędach pogrzebowych swoich dzieci Kościół obchodzi z wiarą paschalne misterium Chrystusa i modli się, aby ci, którzy przez chrzest zostali wszczepieni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, z Nim przeszli przez śmierć do życia. Muszą oni przejść oczyszczenie duszy, aby mogli być przyjęci do grona świętych i wybranych w niebie, w ciele zaś będą oczekiwać błogosławionej nadziei przyjścia Chrystusa i zmartwychwstania umarłych. Dlatego Kościół składa za zmarłych eucharystyczną ofiarę, pamiątkę Chrystusa, i modli się za nich. W ten sposób dzięki łączności wszystkich członków Chrystusa to, co zmarłym przynosi duchową pomoc, pozostałym daje pociechę płynącą z nadziei.

stat4u