MISJA ŚWIĘTA

w Parafii Ducha Świętego

w Zielonej Górze

W 10 rocznicę uroczystego poświęcenia kościoła i 35 rocznicę erygowania parafii

2 – 9 czerwca 2019 r.

Przyjdź Duchu Święty!

Sobota – 1 czerwca

17.30 Nabożeństwo czerwcowe

18.00 Uroczystość rozpoczęcia Misji Świętej

          Msza św. z nauką

Otwórzcie drzwi Chrystusowi

Niedziela – 2 czerwca

6.30 Msza św. z nauką misyjną

8.30 Msza św. z nauką misyjną

10.00 Msza św. z nauką misyjną

11.00 Nauka stanowa dla młodzieży

12.00 Msza św. z nauką misyjną

14.00 Msza św. z nauką misyjną

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

19.00 Msza św. z nauką misyjną

21.00 Apel Jasnogórski

Dekalog prawem życia

Poniedziałek – 3 czerwca

9.00 Msza św. z nauką misyjną

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

18.00 Msza św. z nauką misyjną

           Nauka stanowa dla KOBIET

21.00 Apel Jasnogórski

 

Grzech i nawrócenie

Wtorek – 4 czerwca

9.00 Msza św. z nauką misyjną

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

18.00 Msza św. z nauką misyjną

         Nauka stanowa dla MĘŻCZYZN

21.00 Apel Jasnogórski

Dzień chorych i modlitwy za zmarłych

Środa – 5 czerwca

9.00 Msza św. z nauką i udzieleniem sakramentu

         namaszczenia chorych

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

18.00 Msza św. z nauką misyjną

19.30 Nabożeństwo dla kandydatów

do bierzmowania i ich rodziców (grupa   starsza)

21.00 Apel Jasnogórski z modlitwami za zmarłych

Dzień Eucharystii i kapłaństwa

Czwartek – 6 czerwca

9.00 Msza św. z nauką misyjną.

         Nabożeństwo w intencji powołań

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

18.00 Msza św. z nauką misyjną

           Nabożeństwo eucharystyczne

21.00 Apel Jasnogórski

 

Dzień przebłagania

Piątek – 7 czerwca

9.00. Msza św. z nauką misyjną.

         Nabożeństwo przebłagalne za grzechy parafii

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

17.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu

           bierzmowania pod przewodnictwem

           Ks. Biskupa Stefana Regmunta

21.00 Apel Jasnogórski

Dzień maryjny i rodzin

Sobota – 8 czerwca

8.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

9.00 Msza św. z nauką misyjną

12.00 Msza św. dla rodziców z małymi dziećmi

         i matek w stanie błogosławionym.

         Błogosławieństwo dzieci

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

18.00 Msza św. z nauką misyjną.

           Akt oddania parafii Matce Bożej

21.00 Apel Jasnogórski

Uroczystość zakończenia Misji św.

i odpustu parafialnego

Niedziela – 9 czerwca

6.30 Msza św. i błogosławieństwo misyjne

8.30 Msza św. i błogosławieństwo misyjne

10.00 Msza św. i błogosławieństwo misyjne

12.00 Suma odpustowa pod przewodnictwem

           Ks. Biskupa

14.00 Msza św. z nauką misyjną

15.00 Uroczystość zakończenia Misji Św.

           przy Krzyżu Misyjnym

19.00 Msza św. i błogosławieństwo misyjne

Spowiedź

Czwartek i piątek:

8.00 – 10.00

15.30 – 18. 00

 

 

Misję Świętą prowadzą

Misjonarze Oblaci

Maryi Niepokalanej

z Poznania

Modlitwa o łaski misyjne (do codziennego odmawiania)

Dobry i Miłosierny Boże!

Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji, która ma być czasem przemiany naszej Wspólnoty Parafialnej. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców Parafii.

Pragniemy, abyśmy wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy: Przyjdź Królestwo Twoje.

Boże! Dopomóż nam przygotować się dobrze do Misji Świętej, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich ludzi na ziemi.

Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nam przypomnieli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Amen.

DUCHOWA ADOPCJA

Duchowa adopcja dziecka, które jest zagrożone zabiciem w łonie marki, jest dobrowolnym darem modlitwy w intencji poczętego dziecka i jego rodziców. Modlitwa trwa przez 9 miesięcy i obejmuje jedynie dziesiątkę różańca (tajemnicę radosną, bolesną, chwalebną lub światła) oraz specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców.

Duchowa adopcja powstała po objawieniach w Fatimie (1917rok) jako odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W 1987 roku praktyka podejmowania się duchowej adopcji została przeniesiona na teren Polski. Odtąd tysiące ludzi starszych i młodszych – szczególnie młodzieży podejmuje się duchowej adopcji.

Duchową adopcję może podejmować każdy i w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką swoich rodziców. Spotyka się takich ludzi, którzy podejmują się modlitw za nie urodzone jeszcze dziecko kolejny już raz: drugi, siódmy, a nawet ... czternasty. Przy zobowiązaniu się duchowej adopcji bierze się w adopcję jedno dziecko, którego imię zna jedynie Bóg – Dawca życia pragnący, aby każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców. Można więc być pewnym, że Bóg wysłuchuje naszej modlitwy.

Może się zdarzyć, że ktoś w danym dniu zapomni odmówić modlitwę. Uzupełnia się ją wtedy następnego dnia, można też przedłużyć duchową adopcję o ilość opuszczonych dni. Dłuższa przerwa, niestety, jest zlekceważeniem podjętego zobowiązania.

CO DAJE DUCHOWA ADOPCJA

 

 1. pomaga kształtować charakter,
 2. pomaga przezwyciężać egoizm,
 3. uczy odpowiedzialności za drugich,
 4. daje radość bycia pomocnym,
 5. uzdalnia do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga według Jego odwiecznego planu,
 6. odkrywa radość odpowiedzialnego rodzicielstwa,
 7. wzmaga odpowiedzialność za dar płodności,
 8. uczy cieszyć się każdym dzieckiem,
 9. uczy systematycznej modlitwy,
 10. pogłębia więź z Bogiem,
 11. uczy pozytywnego działania, świadomego obdarzania innych dobrem,
 12. pomaga być otwartym na współczesne problemy życiowe,
 13. pomaga odkryć sens umartwienia podjętego dla innych,
 14. jest czynnikiem odrodzenia się wspólnej modlitwy,
 15. leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji,pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom

Opis projektu ołtarza adoracji Najświętszego Sakramentu.

W całej historii Kościoła zauważalna jest wyjątkowa rola sztuki, która pomaga wiernym w modlitwie. Twórcy przez wieki zanurzali pędzle w palecie barw i piękna, jakim jest Ewangelia, która i dla nas jest źródłem inspiracji do tworzenia. Na całym świecie zaczyna odnawiać się świadomość, że Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie jest największym skarbem jaki posiadamy; że tylko w Nim jest źródło szczęścia, miłości, pokoju i życia wiecznego. Projekt ołtarza adoracji został zaczerpnięty z Całunu Turyńskiego, nazywanego „Piątą Ewangelią”, ukazuje Człowieka umęczonego, torturowanego, a który zmartwychwstał. Dzięki pomocy prof. Aldo Guerreschi z Turynu, który przekazał nam fotografię w najlepszej możliwej rozdzielczości, można było zrealizować Całun naturalnej wielkości. Ołtarz został wykonany z kryształu rytowanego, a światło które w jego strukturze załamuje się, ukazuje postać Chrystusa Zmartwychwstałego. Temat światłości przewija się przez całe Objawienie Boże. Święty Jan Paweł II przy wystawionym Świętym Płótnie w Turynie powiedział m.in.: „Przyjmując argumenty wielu uczonych, Święty Całun Turyński jest szczególnym świadkiem Paschy: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Świadek milczący, lecz zaskakująco wymowny… Całun to zwierciadło Ewangelii. We fragment Całunu przyobleczona jest Maryja, która jak Pieta, współcierpiąca. Św. Jan Paweł II w encyklice „Ecclesia de Eucharystia” pisał: „Maryja pierwsze tabernakulum w historii wskazuje nam i ofiaruje Chrystusa naszą Drogę, Prawdę i Życie (por. J 14,6), natomiast w encyklice „Dives in misericordia” mocno podkreśla rolę Maryi, która – jako Matka Miłosierdzia – w sposób wyjątkowy doświadczyła tego miłosierdzia, głosiła je, a nawet – przez swoje współcierpienie – osobiście okupiła swój niekwestionowany udział w objawieniu się tajemnicy miłosierdzia. W ołtarzu Matka Boża gestem ręki wskazuje na Eucharystię i w ten sposób przekazuje prawdę o Zmartwychwstaniu Jej Syna. Maryja Pieta, współcierpiąca, tuląca Eucharystię przemawia do nas - On waszym Darem Miłości i Pokoju! Chwalcie Boga życiem pełnym wiary, nadziei i miłości. Dzięki temu możemy przyjść do Niego, zawierzyć Mu siebie. On jest Księciem Pokoju i na pewno tym pokojem napełni nasze serca. Centralnym elementem ołtarza jest ukazany po środku utworzonego z kryształów górskich krzyża, Najświętszy Sakrament. W otaczającej Go świetlistej aureoli osadzone zostały kamienie szlachetne (rubiny i cyrkonie) tworzące symboliczne promienie – znak Miłosiernego Chrystusa z obrazu „Jezu, ufam Tobie”. Do tej symboliki odnoszą się również barwne promienie podświetlające elementy kryształu.opr. Mariusz Drapikowski

Ołtarz Adoracji Najświetszego Sakramentu

Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej w Europie
z okazji 100-lecia objawień w Fatimie
Z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich 11 stycznia 2017 r. Ojciec św. Franciszek w Watykanie pobłogosławił sześć figur Niepokalanego Serca Maryi i posłał je na sześć kontynentów. Jubileuszową peregrynację prowadzi Międzynarodowe Przymierze Świętej Rodziny (The Alliance of the Holy Family International – AHFI) z pomocą organizacji Human Life International, promującej ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Celem peregrynacji jest przypomnienie światu naglącego wezwania Matki Bożej o modlitwę i wynagrodzenie za grzechy. Papież Franciszek ogłosił łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, która towarzyszy peregrynacji.
Międzynarodowe Przymierze Świętej Rodziny jest powstałym w 1990 r. i mającym swe oddziały w 104 krajach światowym katolickim ruchem rodzinnym, który propaguje nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny oraz praktykę zwaną Komunią wynagradzającą jako styl życia. Komunia wynagradzająca polega na codziennej modlitwie różańcowej, regularnym przystępowaniu do sakramentu pokuty i pojednania, przyjmowaniu Komunii podczas Mszy św. (jeśli to możliwe, codziennie) oraz na codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Członkowie AHFI są przekonani, że rodziny, które podejmują te cztery elementy życia chrześcijańskiego, są prowadzone drogą do świętości.
Terminarz nawiedzenia diecezji
 
8.09     Maszewo
9.09     Krosno Odrzańskie
10.09     Maszewo
11.09     Gorzów, św. Józefa
12.09    Sulęcin
13.09    Skwierzyna
14.09    Gorzów, Pierwszych Męcz. Polski
15.09    Strzelce Krajeńskie
16.09    Drezdenko, Przem. Pańskiego
17.09    Międzyrzecz, Pierw. Męcz. Polski
18.09    Babimost
19.09    Świebodzin, Miłosierdzia Bożego
20.09    Wschowa, św. Królowej Jadwigi
21.09    Zielona Góra, Ducha Świętego
22.09    Szprotawa, Wniebowzięcia NMP
23.09    Głogów, Miłosierdzia Bożego
24.09    Otyń
25.09    Grodowiec
26.09    Głogów, NMP Królowej Polski
27.09    Żagań, Wniebowzięcia NMP
28.09    Żary, Najśw. Serca Pana Jezusa
29.09    Lubsko, Najśw. Serca Pana Jezusa

W tej parafii w dniach 29.09-1.10 odbędą się rekolekcje, które poprowadzi o. Edgardo Arellano z Filipin, sekretarz Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów.

2.10 – Sulechów, św. Stanisława Kostki
3.10 – Nowa Sól, św. Józef
4.10 – Z-GWSD Paradyż
5.10 – Jordanowo
6.10 – Zielona Góra, św. Urbana
7.10 – Rokitno

Diecezjalne obchody 100. rocznicy Objawień Fatimskich  
Program nawiedzenia parafii
•    Początek celebracji – godz. 17.00
•    W programie modlitwa różańcowa, Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu (lub procesja fatimska), możliwość spowiedzi. W zależności od parafii – nocna adoracja.
•    Podczas modlitwy różańcowej wierni będą mogli przed Figurą złożyć własną różę na znak dziękczynienia lub prośby, a po Mszy św. chętni będą mogli przyjąć szkaplerz.

60-lecie święceń kapłańskich bpa Adama Dyczkowskiego W sobotę, 24 czerwca w zielonogórskiej konkatedrze odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna za dar kapłańskiego powołania Księdza Biskupa Adama Dyczkowskiego.

Tradycja Bożego CiałaDziś w kościołach katolickich obchodzono Boże Ciało, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wierni spotykali się na uroczystych Mszach Św., po których ulicami odbywały się barwne procesje.

Tradycja Bożego Ciała sięga 1264 roku. W Polsce obchodzona jest od 1320. Uroczystość obchodzona jest 60 dni po Wielkanocy. Po Mszy Św. wierni w procesji, ze śpiewem na ustach maszerują zazwyczaj wokół kościoła, zatrzymując się przy czterech polowych ołtarzach przybranych ściętymi brzozami i kwiatami.

Liczba ołtarzy ma duże znaczenie, oznacza czterech Ewangelistów - Jana, Mateusza, Marka i Łukasza - cztery żywioły i cztery strony świata.

Podczas procesji wierni zrywają gałązki z drzew poustawianych przy ołtarzach. Zapytaliśmy dziś kilku wiernych dlaczego tak robią. Byli tacy, którzy zrywali bo inni to robią. Inni mówili, że to tradycja i że trzeba je trzymać w domu, ale po co?

Stare przysłowie mówi, że - Jaki dzień jest w Boże Ciało, takich dni potem niemało. - Dziś mieliśmy na prawdę piękną, wiosenną pogodę. I oby taka nam towarzyszyła przez całe lato. Czego Państwu i sobie życzymy.

Istotą tego święta jest jednak uwielbienie Boga. Wychodząc na ulicę i biorąc udział w procesji pokazujemy, że wierzymy i nie wstydzimy się wiary.

Zapraszamy do oglądania zdjęć z procesji Bożego Ciała w naszej Parafii.

stat4u