Biuro parafialne

Czynne w poniedziałki i piątki w godzinach 8.30 – 10.00 oraz 16.00 – 17.00

Biuro parafialne

Kancelaria Parafialna, nazywana też biurem parafialnym, to miejsce w którym podejmowane są wszelkie kwestie związane z duszpasterstwem w Parafii.

Spotykamy się tutaj w sprawach:

  • rozmów duszpasterskich z wiernymi
  • formalnych związanych z udzielaniem sakramentów
  • związanych z katolickim pogrzebem
  • przyjmowania intencji mszalnych
  • rozmów kanonicznych z osobami pragniącymi zawrzeć związek małżeński
  • personalnych (zmiana adresu, wpis do ewidencji, itd.)
  • innych, które wynikają z potrzeb petentów

 

stat4u