„W imię Trójcy przenajświętszej, w imię naszej Najlepszej Matki Maryi rozpoczynam kronikę. 

  W Zielonej Górze istnieją cztery parafie: Św. Jadwigi, Najświętszego Zbawiciela, Narodzenia N. M. P. na Winnicy i Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Jędrzychowie. Z nich największa jest parafia Św. Jadwigi. 

Teren pod budowę

   Przez wiele lat mieszkańcy Zielonej Góry zabiegali u władz państwowych o udzielenie pozwolenia na budowę kościołów. Przez wiele lat bez skutku. Nie stracili nadziei i modlili się.
   W roku 1980 działalność całego społeczeństwa polskiego doprowadziła do ważnych zmian społecznych. W wyniku tych zmian powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy„ Solidarność „. Związek ten upomniał się o należne prawa ludu pracującego miast i wsi. Jednym z osiągnięć tego związku – doprowadzenie do wydania pozwoleń na budowę kościołów w całym kraju.
   W Zielonej Górze pozwolenie otrzymały dwie parafie: Narodzenia NMP i parafia św. Jadwigi.” Tak rozpoczyna się historia budowania parafii i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego spisana przez księdza kan. Grzegorza Grzybka, pierwszego Proboszcza. 5 lipca 1981 roku ksiądz Grzegorz Grzybek stanął w szczerym polu, nieopodal miejsca, gdzie dziś zbiegają się ulice: ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Łużycka, a już po kilku miesiącach to miejsce stało się ogniskiem życia nowej parafii. W listopadzie 1981 roku ks. Biskup Ordynariusz Wilhelm Pluta podjął decyzję o postawieniu na zapleczu budowy kościoła tymczasowej kaplicy. Kaplica została otwarta i poświęcona przez ks. Biskupa przed Pasterką tego samego roku. Tę pierwszą mszę w Kaplicy - Pasterkę celebrowali ks. Biskup Wilhelm Pluta, ks. Prałat Mieczysław Marszalik, ks. Prałat Władysław Nowicki oraz ks. Kanonik Grzegorz Grzybek. Msza pasterska zgromadziła ogromną ilość wiernych. Kaplica była pełna, a przed Kaplicą stał tłum ludzi. Pasterce „towarzyszyły” samochody i kibitki milicyjne, bo 13 grudnia 1981 roku ogłoszono w Polsce stan wojenny. Od Pasterki były w Kaplicy odprawiane msze święte w dni powszednie (730) oraz w niedziele i święta ( 1000, 1200).

   2 września 1984 roku poświęcono plebanię i kamień węgielny pod kościół pw. Ducha Świętego. Erygowanie parafii na mocy dekretu nastąpiło dnia 16.10.1984, i to pozwoliło wielkiej wspólnocie wiernych rozpocząć budowę świątyni latem następnego roku.

Kamień węgielny
Dekret str.1Dekret str.2

  20.08.1997 roku proboszczem parafii został mianowany ks. Andrzej Ignatowicz. Zwieńczeniem ogromnego zaangażowania parafian w budowę kościoła, było jego poświęcenie i Pasterka w 1999 roku, odprawiona w nowym, jeszcze niewykończonym wnętrzu. Ks. Bp Adam Dyczkowski, u progu Jubileuszu 2000 roku, modlił się wraz z wiernymi w surowej świątyni. W tym czasie zakończył się ten “widoczny”, zewnętrzny etap prac budowlanych. Przyszła kolej na wystrój wnętrza kościoła. To dzieło zrealizował i nadal kontynuuje ks. Proboszcz Andrzej Ignatowicz.
  Od 2002 roku w skrzydle Kościoła określanym w planach architektonicznych „szkółką parafialną” został ulokowany Instytut Filozoficzno - Teologiczny im. Świętej Teresy Benedykty od Krzyża ( Edyty Stein ).
   W 2005 roku parafia zostaje wyróżniona przez ówczesną Prezydent Miasta Bożenę Ronowicz decyzją postawienia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II, ufundowanego przez mieszkańców Miasta oraz Miasto Zielona Góra. Komisji konkursowej wybierającej projekt pomnika przewodniczył ks. Proboszcz A. Ignatowicz. Dnia 15.10.2006 roku ku radości wszystkich został odsłonięty i poświęcony pomnik oraz trzy dzwony: "Iubilaeum 2000", "Modlitwa" i "Jan Paweł II" . Dnia 14.06.2007 zostaje zamontowana wieża kościelna z dzwonnicą zwieńczona stylizowanym jedenastometrowym krzyżem z pastorałem Jana Pawła II.

   Wraz z wznoszonymi murami świątyni budowała się wiara wspólnoty parafialnej. Każdy rok, to nowe wspólnoty i nowe natchnienia. Dnia 5.09.2009 rozpoczęliśmy Misje Święte poprowadzone przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, by przygotować serca na najważniejszą uroczystość w życiu Wspólnoty parafialnej. Na prośbę J.E. Bpa dr Stefana Regmunta dnia 20.09.2009 Jego Eminencja Kardynał Józef Glemp przy współudziale J.E. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, J.E. Bpa Stefana Regmunta, J.E. Bpa Pawła Sochy, J.E. Bpa Adama Dyczkowskiego dokonał Uroczystego Poświęcenia naszego kościoła parafialnego. Jubileusz 25 - lecia erygowania parafii był okazją do podziękowania za wsparcie modlitewne wszystkim wiernym, budowniczym, dobroczyńcom, darczyńcom za poświęcenie, ofiarność i determinację.
   1 września 2013 r. na teren Parafii Ducha Świętego, do budynku przy ul. Cyryla i Metodego został przeniesiony Zespół Szkół Katolickich im. Stanisława Kostki. W obrębie Zespołu rozpoczęła swoją działalność Katolicka Szkoła Podstawowa. Szkoła została otoczona Patronatem Ks. Bpa Stefana Regmunta, a organem prowadzącym został Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej.

Dekret

 

Pracowali i pracują w parafii:
Ks. Basikiewicz Henryk
Ks. Batycki Karol
Ks. Błaszko Władysław (śp)
Ks. Bołbot Antoni
Ks. Bortnik Piotr
Ks. Bumbul Marian
Ks. Cochła Krzysztof
Ks. Cyran Grzegorz
Ks. Deręgowski Robert
Ks. Drgas Janusz
Ks. Dziadkiewicz Jan
Ks. Filiczkowski Tomasz
Ks. Franek Piotr
Ks. Geppert Daniel
Ks. Hojzer Krzysztof
Ks. Hołowczak Krzysztof
Ks. Horbatowski Radosław
Ks. Janicki Przemysław
Ks. Jarosz Roman
Ks. Jedliński Stanisław
Ks. Katulski Ziemowit
Ks. Kaźmierczak Lech
Ks. Kępka Piotr
Ks. Kołodziejczyk Andrzej
Ks. Konieczny Paweł
Ks. Kot Przemysław
Ks. Kramer Andrzej
Ks. Kubala Maciej
Ks. Kugielski Andrzej
Ks. Łobaczewski Paweł
Ks. Magdziarek Lesław
Ks. Maksymowicz Krzysztof (śp)
Ks. Matujzo Jan
Ks. Matus Piotr
Ks. Muszyński Marcin
Ks. Matwiejów Zbigniew
Ks. Najdek Jerzy
Ks. Napieralski Piotr
Ks. Nuckowski Jan (śp)
Ks. Okpisz Leszek
Ks. Olszański Marek
Ks. Pawłowski Adam
Ks. Piasecki Jerzy
Ks. Płócienniczak Jan
Ks. Pomietło Andrzej
Ks. Relich Hubert
Ks. Ryl Aleksander
Ks. Seklecki Piotr
Ks. Sarek Robert
Ks. Słapek Grzegorz
Ks. Skoblicki Andrzej
Ks. Stelmach Eugeniusz
Ks. Szerwiński Mateusz
Ks. Szylkin Bogdan (śp)
Ks. Szymańczuk Jan
Ks. Tarabuła Andrzej (śp)
Ks. Tomaszewicz Krzysztof
Ks. Trębacz Tomasz
Ks. Tomalka Robert
Ks. Wielgolaski Tadeusz
Ks. Wijatkowski Adam
Ks. Woch Andrzej
Ks. Wołoszyn Tadeusz
Ks. Zielonka Michał (śp)
Ks. Zych Leonard
Ks. Żurakowski Przemysław

POWOŁANIA Z PARAFII:
Siostry zakonne:
S. Kubacka Rafaela
S. Kopacz Monika

Bracia zakonni:
Br. Orłowski Paweł
Br. Kłos Łukasz OMI

Kapłani:
Ks. Cyruk Andrzej
Ks. Dulny Krzysztof
Ks. Orłowski Dariusz
Ks. Malinowski Roman
Ks. Napadło Marcin
Ks. Sudziński Krzysztof
O. Wendlik Krzysztof
Ks. Westfal Tomasz
O. Zacharkiewicz Mariusz

stat4u