Pary zgłaszające zamiar zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego zobowiązane są do:

  • stawienia się w kancelarii parafialnej celem spisania protokółu rozmów kanoniczno-duszpasterskich, na trzy miesiące przed datą planowanego ślubu

  • okazania dowodów osobistych i świadectwa chrztu św. (aktualne)

  • dostarczenia ostatniego świadectwo katechizacji

  • okazania dokumentu potwierdzającego przystąpienie do sakramentu bierzmowania

  • dostarczenia dokumentu ukończenia kursu przedmałżeńskiego

  • dostarczenia pozwolenia na zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego z parafii miejsca zamieszkania ( jeśli oboje mieszkają poza terenem parafii w której zamierzają zawrzeć związek małżeński wystarczy jedno pozwolenie)

 


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
WPROWADZENIE TEOLOGICZNE I PASTORALNE

stat4u