Opis projektu ołtarza adoracji Najświętszego Sakramentu.

W całej historii Kościoła zauważalna jest wyjątkowa rola sztuki, która pomaga wiernym w modlitwie. Twórcy przez wieki zanurzali pędzle w palecie barw i piękna, jakim jest Ewangelia, która i dla nas jest źródłem inspiracji do tworzenia. Na całym świecie zaczyna odnawiać się świadomość, że Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie jest największym skarbem jaki posiadamy; że tylko w Nim jest źródło szczęścia, miłości, pokoju i życia wiecznego. Projekt ołtarza adoracji został zaczerpnięty z Całunu Turyńskiego, nazywanego „Piątą Ewangelią”, ukazuje Człowieka umęczonego, torturowanego, a który zmartwychwstał. Dzięki pomocy prof. Aldo Guerreschi z Turynu, który przekazał nam fotografię w najlepszej możliwej rozdzielczości, można było zrealizować Całun naturalnej wielkości. Ołtarz został wykonany z kryształu rytowanego, a światło które w jego strukturze załamuje się, ukazuje postać Chrystusa Zmartwychwstałego. Temat światłości przewija się przez całe Objawienie Boże. Święty Jan Paweł II przy wystawionym Świętym Płótnie w Turynie powiedział m.in.: „Przyjmując argumenty wielu uczonych, Święty Całun Turyński jest szczególnym świadkiem Paschy: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Świadek milczący, lecz zaskakująco wymowny… Całun to zwierciadło Ewangelii. We fragment Całunu przyobleczona jest Maryja, która jak Pieta, współcierpiąca. Św. Jan Paweł II w encyklice „Ecclesia de Eucharystia” pisał: „Maryja pierwsze tabernakulum w historii wskazuje nam i ofiaruje Chrystusa naszą Drogę, Prawdę i Życie (por. J 14,6), natomiast w encyklice „Dives in misericordia” mocno podkreśla rolę Maryi, która – jako Matka Miłosierdzia – w sposób wyjątkowy doświadczyła tego miłosierdzia, głosiła je, a nawet – przez swoje współcierpienie – osobiście okupiła swój niekwestionowany udział w objawieniu się tajemnicy miłosierdzia. W ołtarzu Matka Boża gestem ręki wskazuje na Eucharystię i w ten sposób przekazuje prawdę o Zmartwychwstaniu Jej Syna. Maryja Pieta, współcierpiąca, tuląca Eucharystię przemawia do nas - On waszym Darem Miłości i Pokoju! Chwalcie Boga życiem pełnym wiary, nadziei i miłości. Dzięki temu możemy przyjść do Niego, zawierzyć Mu siebie. On jest Księciem Pokoju i na pewno tym pokojem napełni nasze serca. Centralnym elementem ołtarza jest ukazany po środku utworzonego z kryształów górskich krzyża, Najświętszy Sakrament. W otaczającej Go świetlistej aureoli osadzone zostały kamienie szlachetne (rubiny i cyrkonie) tworzące symboliczne promienie – znak Miłosiernego Chrystusa z obrazu „Jezu, ufam Tobie”. Do tej symboliki odnoszą się również barwne promienie podświetlające elementy kryształu.opr. Mariusz Drapikowski

Ołtarz Adoracji Najświetszego Sakramentu

stat4u