DUCHOWA ADOPCJA

Duchowa adopcja dziecka, które jest zagrożone zabiciem w łonie marki, jest dobrowolnym darem modlitwy w intencji poczętego dziecka i jego rodziców. Modlitwa trwa przez 9 miesięcy i obejmuje jedynie dziesiątkę różańca (tajemnicę radosną, bolesną, chwalebną lub światła) oraz specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców.

Duchowa adopcja powstała po objawieniach w Fatimie (1917rok) jako odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W 1987 roku praktyka podejmowania się duchowej adopcji została przeniesiona na teren Polski. Odtąd tysiące ludzi starszych i młodszych – szczególnie młodzieży podejmuje się duchowej adopcji.

Duchową adopcję może podejmować każdy i w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką swoich rodziców. Spotyka się takich ludzi, którzy podejmują się modlitw za nie urodzone jeszcze dziecko kolejny już raz: drugi, siódmy, a nawet ... czternasty. Przy zobowiązaniu się duchowej adopcji bierze się w adopcję jedno dziecko, którego imię zna jedynie Bóg – Dawca życia pragnący, aby każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców. Można więc być pewnym, że Bóg wysłuchuje naszej modlitwy.

Może się zdarzyć, że ktoś w danym dniu zapomni odmówić modlitwę. Uzupełnia się ją wtedy następnego dnia, można też przedłużyć duchową adopcję o ilość opuszczonych dni. Dłuższa przerwa, niestety, jest zlekceważeniem podjętego zobowiązania.

CO DAJE DUCHOWA ADOPCJA

 

 1. pomaga kształtować charakter,
 2. pomaga przezwyciężać egoizm,
 3. uczy odpowiedzialności za drugich,
 4. daje radość bycia pomocnym,
 5. uzdalnia do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga według Jego odwiecznego planu,
 6. odkrywa radość odpowiedzialnego rodzicielstwa,
 7. wzmaga odpowiedzialność za dar płodności,
 8. uczy cieszyć się każdym dzieckiem,
 9. uczy systematycznej modlitwy,
 10. pogłębia więź z Bogiem,
 11. uczy pozytywnego działania, świadomego obdarzania innych dobrem,
 12. pomaga być otwartym na współczesne problemy życiowe,
 13. pomaga odkryć sens umartwienia podjętego dla innych,
 14. jest czynnikiem odrodzenia się wspólnej modlitwy,
 15. leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji,pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom

stat4u