MISJA ŚWIĘTA

w Parafii Ducha Świętego

w Zielonej Górze

W 10 rocznicę uroczystego poświęcenia kościoła i 35 rocznicę erygowania parafii

2 – 9 czerwca 2019 r.

Przyjdź Duchu Święty!

Sobota – 1 czerwca

17.30 Nabożeństwo czerwcowe

18.00 Uroczystość rozpoczęcia Misji Świętej

          Msza św. z nauką

Otwórzcie drzwi Chrystusowi

Niedziela – 2 czerwca

6.30 Msza św. z nauką misyjną

8.30 Msza św. z nauką misyjną

10.00 Msza św. z nauką misyjną

11.00 Nauka stanowa dla młodzieży

12.00 Msza św. z nauką misyjną

14.00 Msza św. z nauką misyjną

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

19.00 Msza św. z nauką misyjną

21.00 Apel Jasnogórski

Dekalog prawem życia

Poniedziałek – 3 czerwca

9.00 Msza św. z nauką misyjną

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

18.00 Msza św. z nauką misyjną

           Nauka stanowa dla KOBIET

21.00 Apel Jasnogórski

 

Grzech i nawrócenie

Wtorek – 4 czerwca

9.00 Msza św. z nauką misyjną

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

18.00 Msza św. z nauką misyjną

         Nauka stanowa dla MĘŻCZYZN

21.00 Apel Jasnogórski

Dzień chorych i modlitwy za zmarłych

Środa – 5 czerwca

9.00 Msza św. z nauką i udzieleniem sakramentu

         namaszczenia chorych

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

18.00 Msza św. z nauką misyjną

19.30 Nabożeństwo dla kandydatów

do bierzmowania i ich rodziców (grupa   starsza)

21.00 Apel Jasnogórski z modlitwami za zmarłych

Dzień Eucharystii i kapłaństwa

Czwartek – 6 czerwca

9.00 Msza św. z nauką misyjną.

         Nabożeństwo w intencji powołań

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

18.00 Msza św. z nauką misyjną

           Nabożeństwo eucharystyczne

21.00 Apel Jasnogórski

 

Dzień przebłagania

Piątek – 7 czerwca

9.00. Msza św. z nauką misyjną.

         Nabożeństwo przebłagalne za grzechy parafii

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

17.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu

           bierzmowania pod przewodnictwem

           Ks. Biskupa Stefana Regmunta

21.00 Apel Jasnogórski

Dzień maryjny i rodzin

Sobota – 8 czerwca

8.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

9.00 Msza św. z nauką misyjną

12.00 Msza św. dla rodziców z małymi dziećmi

         i matek w stanie błogosławionym.

         Błogosławieństwo dzieci

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

18.00 Msza św. z nauką misyjną.

           Akt oddania parafii Matce Bożej

21.00 Apel Jasnogórski

Uroczystość zakończenia Misji św.

i odpustu parafialnego

Niedziela – 9 czerwca

6.30 Msza św. i błogosławieństwo misyjne

8.30 Msza św. i błogosławieństwo misyjne

10.00 Msza św. i błogosławieństwo misyjne

12.00 Suma odpustowa pod przewodnictwem

           Ks. Biskupa

14.00 Msza św. z nauką misyjną

15.00 Uroczystość zakończenia Misji Św.

           przy Krzyżu Misyjnym

19.00 Msza św. i błogosławieństwo misyjne

Spowiedź

Czwartek i piątek:

8.00 – 10.00

15.30 – 18. 00

 

 

Misję Świętą prowadzą

Misjonarze Oblaci

Maryi Niepokalanej

z Poznania

Modlitwa o łaski misyjne (do codziennego odmawiania)

Dobry i Miłosierny Boże!

Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji, która ma być czasem przemiany naszej Wspólnoty Parafialnej. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców Parafii.

Pragniemy, abyśmy wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy: Przyjdź Królestwo Twoje.

Boże! Dopomóż nam przygotować się dobrze do Misji Świętej, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich ludzi na ziemi.

Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nam przypomnieli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Amen.

stat4u