Współpraca

Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnej, która popiera cele i działalność Stowarzyszenia oraz deklaruje i daje rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów. Liczymy na Państwa pomoc i wsparcie działalności Stowarzyszenia.

Każdy Członek Stowarzyszenia (zgodnie ze statutem) zobowiązany jest do opłacanie składek członkowskich w wysokości 10 zł miesięcznie. Składki uiszczać należy w systemie kwartalnym.

1 rata (30 zł) płatna jest do 30 kwietnia bieżącego roku.

2 rata (30 zł) płatna jest do 30 czerwca bieżącego roku.

3 rata (30 zł) płatna jest do 30 września bieżącego roku.

4 rata (30 zł) płatna jest do 15 grudnia bieżącego roku.

 

Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia:

Bank Zachodni WBK, 1 oddział w Zielonej Górze

Nr konta: 15 1090 1535 0000 0001 1875 5210

stat4u